خدمات

اسکن سه بعدی(CBCT)

 OPG

سفالومتری

پری آپیکال و بایت وینگ بزرگسال

رادیوگرافی های خارج دهانی (واترز-جمجمه و..)

بررسی سینوس ها و لوزه ها وراه های هوایی

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :