رادیوگرافی تک دندان و بایت وینگ

این رادیوگرافی برای دیدن دقیق تر فواصل بین دندانی در اطفال بسیار مورد استفاده است و به دلیل استفاده مرکز از پرسنل مجرب و آشنا به اخذ تصویر کودکان و نیز دستگاه های به روز موجب اقبال دندانپزشکان کودکان و بیماران به این مرکز شده است

کودکان دارای ۲۰ دندان شیری هستند که اکثر دندانپزشکان کودکان به دلیل دقت بالاتر این رادیوگرافی در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی از این رادیوگرافی بسیار بهره می گیرند.

مورد دیگری که در رادیوگرافی های بایت وینگ و پری آپیکال دیده میشود؛وضعیت ریشه های دندانی است

دندانهای شیری کودکان به مرور زمان و با افزایش سن کودک دچار تحلیل ریشه میشوند و این به دلیل فشار رویشی دندان دایمی نهفته در قسمت زیرین دندان شیری است.

لذا در بسیاری از موارد دیده شده که دندان شیری در هنگام افتادن و لق شدن فاقد ریشه است

اما در هنگام حضور در دهان و قبل از لق شدن و جهت انجام درمان دندانپزشکی بر روی ریشه ؛لازم است از سلامت ساختاری ریشه و عدم تحلیل ریشه اطمینان حاصل شود.

بنابراین دندانپزشک کودکان دندانی را معالجه ریشه میکند که فاقد هر گونه تحلیل ریشه باشد؛بنابراین اهمیت تصویربرداری درست از دندانهای شیری قبل از درمان روشن است

همچنین در بسیاری از موارد کودک در هنگام بازی یا در مدرسه دچار ضربه به دندانها و فک شده است که عوارض متعددی به دنبال آن ایجاد میشود

یکی از این عوارض جابجایی دندانهای شیری به سمت جوانه دندان دایمی زیرین و آسیب یا جابجایی جوانه دایمی میباشد که لازم است با عکسبرداری دقیق مشخص شود که ضربه دقیقا چه مقدار آسیب یا جابجایی ایجاد کرده است و بر طبق آن تصمیم به کشیدن یا درمان دندان شیری مینمایند

با این توصیف اهمیت مراجعه به مراکز تخصصی رادیوگرافی کودکان محرز است چرا که عکس بیکیفیت موجب درمان نادرست یا حتی از دست رفتن دندان کودک شما میشود

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :