راديوگرافی بایت وینگ

از روش هایی است که در  تشخیص بیماری های دهان و دندانی استفاده میشود و یکی از ساده ترین و در دسترس ترین نوع رادیوگرافی برای دندانپزشکان است  .
یکی از انواع رادیولوژی های دندانی رادیوگرافی بایت وینگ می باشد که در این جا به معرفی و بررسی این نوع رادیوگرافی میپردازیم .

رادیوگرافی بایت وینگ چیست؟

یکی از انواع رادیولوژی های دندان می باشد که با نام رادیوگرافی بایت وینگ نیز معروف است و به دندانپزشک امکان بررسی همزمان تاج و استخوان بین دندانی را در یک یا چند دندان مجاور هم فراهم میکند.

روشی که جهت اخذ تصویر بایت وینگ استفاده میشود با استفاده از ابزارهای مخصوص و دقیق جهت این کار یا روش استفاده از نگهدارنده کاغذی است

که این روش نیز به صورت روش موازی انجام میشود که در مرکز تخصصی رادیولوزی دهان و فک و صورت دکتر ولیان؛از جدیدترین نرم افزار روز دنیا و بالاترین کیفیت سنسورهای فسفرپلیت همراه که از یکی ازمعتبرترین شرکت هایی امریکایی در زمینه تولید  دستگاهای دیجیتال تک دندان بهره میگیرد

در روش موازی که دقیق ترین روش است از دستگاه های ویژه داخل دهانی استفاده میشود که این مرکز بالاترین و باکیفیت ترین دستگاه را استفاده میکند.

.

در چه مواقعی از رادیوگرافی بایت وینگ استفاده می شود ؟

در بسیاری از موارد فواصل بسیار کمی بین دندانها وجود دارد و حتی در برخی بیماران این فواصل به صورتی است که روی هم افتادگی دندانی نیز وجود دارد

در این شرایط امکان تشخیص پوسیدگی با معاینه تنها توسط دندانپزشک کافی نیست و جهت تشخیص بهتر پوسیدگی های غیر قابل دیدن بین دندانی از گرافی بایت وینگ استفاده میشود

دقت این رادیوگرافی بسیار بالاست و با توجه به اینکه استخوان بین دندانی را نیز تصویر میکند بسیاری از متخصصین لثه از این روش جهت تعیین میزان پیشرفت بیماریهای لثه و دندان نیز استفاده میکنند

محدودیت این روش در بررسی ریشهای دندانی است که با توجه به اینکه ریشه ها در این گرافی تصویر نمی شوند ؛امکان بررسی بیماریهای ریشه و ضایعات انتهای ریشه وجود ندارد و باید از گرافی های جایگزین مثا پری آپیکال یا پانورکس استفاده کرد.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :