راديوگرافی اکلوزال

یکی از روش های تصویربرداری داخل دهانی است که فیلم یا گیرنده تصویر آن بزرگتر از فیلم دندان معمول است و روی سطح جونده فک بالا یا پایین قرار میگیرد و در نتیجه منطقه وسیع تری را به تصویر میکشد

موارد مورد بررسی توسط رادیوگرافی اکلوزال:

۱-بررسی سنگ های غدد بزاقی

۲-بررسی وسعت کیست ها و تومورها یا سایر ضایعات دهان و دندان

۳-بررسی حدود سینوس ماگزیلا

4-بررسی شکستگی های فک بالا یا پایین به این معنی که مشخص میکند آیا این شکستگی ها جابجا شده اند یا خیر؟ در ضمن وسعت شکستگی را هم نشان میدهد

5-بررسی جسم خارجی در فک بالا یا پایین

6-بررسی شکاف کام

7-بررسی ریشه دندانها پس از کشیدن

۷-بررسی دندانهای اضافی و موقعیت آنها در فک بالا و پایین یعنی مشخص میکند که جراح در هنگام خارج کردن این دندان های اضافی از سمت کام یا زیان جراحی را آغاز کند یا خیر؟

این رادیوگرافی به چند حالت گرفته میشود که از جمله از قدام یا خلف دهان یا از قسمت کناری دهان که این مساله به تشخیص دندانپزشک شما انجام میشود

در ضمن این رادیوگرافی برای کودکان هم انجام میشود

در این روش فیلم یا سنسور در دهان بیمار قرار میگیرد و او دهانش را میبندد و از طریق یک تیوب اشعه با زاویه مخصوصی به او تابانده میشود

این رادیوکرافی وسعت بیشتری از فک را نشان میدهد و در موارد خاصی تجویز میشود

مثلا در مواقعی که شخصی به دلیل ضربه یا عفونت نمیتواند دهان خود را باز کند و از طرفی نیاز باشد که از کف دهان یا سقف دهانش گرافی تهیه شود.

همچنین این رادیوگرافی در کودکان کم سن که نمیتوانند فیلم های تک دندان را در قسمت قدام دهان خود تحمل کنند ؛قابل استفاده است به این صورت که کودک میتوانند این فیلم را به صورت افقی در دهان خود نگه دارد و با گرفتن عکس تصویری از دندان های قدامی شیری و دایمی او اخذ میشود.

با توجه به تخصصی بودن این رادیوگرافی ؛امکان اخذ این تصویر در مرکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت دکتر ولیان فراهم شده است.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :