تصویربرداری لوزه وراه هوایی

 

ارزیابی لوزه ها و راه های هوایی در ارزیابی های ناحیه سر وگردن بسیار مهم است
بسیاری از کودکان با مشکل لوزه سوم بزرگ و خرخر هنگام خواب مواجه هستند که با تصویربرداری از ناحیه میتوان اندازه لوزه و راه هوایی را مشخص کرد 
لوزه ها از جمله ارگان های لنفاوی -دفاعی بدن هستند که در محدوده انتهای حلق  واقع شده اند و به آنها حلقه والدیر گفته میشود که شامل موارد زیر هستند:
۱-لوزه آدنویید    ۲-لوزه زبانی   ۳- لوزه کامی    ۴-لوزه تیوبی
لوزه ها نقش مهمی در دفاع از بدن در مقابل پاتوژن ها دارند. لوزه ها در بچگی کوچکند اما با بزرگتر شدن فرد؛کوچک می شوند انواع پاتولوژی شایع در لوزه ها شامل التهاب و بزرگی لوزه و سنگ لوزه میباشد
باکتری ها و ویروس ها میتوانند علت بزرگی لوزه باشند و این مساله در کودکان میتواند موجب  اختلال در راه هوایی  و مسیر تنفسی کودکان میشود
یکی از راه های تشخیص بزرگی لوزه و راه هوایی عکسبرداری از لوزه و راه هوایی است.
دو نوع عکسبرداری مورد استفاده است:۱- رادیوگرافی ساده  ۲- اسکن سه بعدی(CBCT
اولین و ساده ترین روش رادیوگرافی ساده است که در آن از رادیوگرافی جانبی جهت تعیین اندازه لوزه استفاده میشود که در صورت بزرگ شدن لوزه ها ؛میتوان بزرگی و انسداد آن را در رادیوگرافی تشخیص داد 
همچنین با استفاده از رادیوگرافی ساده؛میتوان سنگهای لوزه  و وجود جسم خارجی مثل تیغ ماهی یا گلوله و هر شی خارجی را تشخیص داد
روش دوم عکسبرداری با اسکن سه بعدی است که با استفاده از قابلیت اسکن در ناحیه سرو گردن میتواند اندازه و موقعیت کلیه را های هوایی را نشان میدهد.
مرکز تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت دکتر ولیان با فراهم کردن جدیدترین دستگاهها ؛امکان بهره وری از هر دو روش را فراهم نموده است
این روش توسط متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحان دهان و فک و صورت بسیار مورد توجه است
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :